Grup de treball

 

 

Metodologia

SporTIC es fonamenta en tres mètodes de treball diferents:

Desing thinking
Els participants han de definir, fer recerca, idear, prototip, escollir, aplicar i aprendre a fer el canal de televisió per Internet de la seva entitat esportiva.

Media Literacy
SporTIC treballarà l’alfabetització mediàtica o educació en comunicació que correspon al procés d’accedir, analitzar, avaluar i crear missatges dels mitjans de comunicació en una varietat ampla de formes. Tracta de animar als joves esportises i ciutadans a qüestionar-se sobre el que miren, veuen i llegeixen als mitjans, i els proporciona eines per utilitzar els social media críticament transformant el procés de consum de mitjans de comunicació en un procés actiu i crític.

Constructivisme
No aprendran conceptes passivament sinó que ho faran construït activament el seu canal de tv per Internet.  El métode de la teoria unida a la proba-error i la rectificació en base a les errades ocorregutes faran possible l’aprenentatge actiu per part dels participants d’aquest projecte.