Grup de treball

 

 

El projecte

SporTIC és un projecte de Citilab-Cornellà, que avança en una de les línies de recerca del Social Media Lab, i que té com a hipòtesi de partida la idea que els ciutadans poden innovar i, concretament, que poden fer-ho a partir dels nous mitjans socials.

Per dur a terme la prova pilot del projecte SporTIC, s’està treballant conjuntament amb els jugadors del C.D. Fontsanta-Fatjó, els quals utilitzen mitjans socials com a eina per difondre la seva activitat dins del camp.